16. 11. 2008   A K C E   S K U P I N A  -  spolupráce skupin.

Zde jsou uvedeny informace týkající se výše uvedené akce.

 

AKCE SKUPINA  "CVIČENÍ SPOLUPRÁCE SKUPIN"

Dne 16.11. 2008 se konala  AKCE  SKUPINA - Cvičení spolupráce skupin. - Toto cvičení bylo zaměřeno na sjednocení a zařazení všech skupin týmu do bojového systému. Nejdůležitější byla synchronizace velení skupiny STŘED - štáb , který velel skupině SEVER a VÝCHOD. Na začátku cvičení nám Shade připravil scénář bojové hry, kdy cílem bylo nasbírat žluté a červené plechovky, které byly poschovávány v bojovém sektoru a pokud možno zajmout vojáky a velitele nepřátelské skupiny. Po této branné hře jsme secvičovali bojové útvary skupin po čtyřech členech. První obrázek ukazuje systém rozmístění a palebné sektory členů této čtyřčlenné skupiny. První předsunutý člen, druhý velitel, třetí radista a čtvrtý kulometčík - zadní střelec. V tomto systému jsme pak lovili schovaného odstřelovače. Průzkumná skupina SEVER prozkoumávala terén a přes štáb- STŘED naváděla skupinu VÝCHOD, která měla za úkol v případě nalezení odstřelovače udeřit, obklíčit a zlikvidovat ho. Ze začátku jsme likvidovali odstřelovače velice snadno, ale za nedlouho už byl chytřejší a bystřejší, takže nám unikal a my jsme ho pronásledovali. Hodnotím tuto akci velice kladně. Jen znovu apeluji na bezpečnost, zdraví je nejdůležitější - nestřílejte z velké blízkosti na hlavu je to velice nebezpečné POZOR ! ! !

 komentář : SOKE    foto : SHADE