28.9. - 30. 9. 2012    V Ý C V I K   B E L Ď Á K   I.  2 0 1 2

Zde jsou uvedeny informace týkající se výše uvedené akce.

 

VÝCVIK BELĎÁK  I.  2012

28.-30.9.2012 se konal tréninkový víkend na chatě u Bohdalova. Původně se měli všichni přesunout bojovým přesunem z Polné, avšak pro nemoc Jerryho a pro zaneprázdněnost Shada tyto vyrazili auty. Kolem jedné hodiny jsem Já se Šébou provedli převzetí chaty včetně kontroly inventáře.Po této proceduře jsem odvezl Šébu nazpět do Polné a přesunul se vozem na chatu abych nasbíral dřevo na topení, zatímco ostatní se přesouvali pěší trasou. Pěšky vyrazily tito členové: Šéba, Tom M., Večeřa, Šoust, Landa, Munduch, Křepel. cca o půl sedmé se na chatě objevil Shade, kolem půl deváté ostatní. Poté byl společenský večer zakončený večerkou.

 

 V sobotu byl budíček s tím, že chlapci měli poprvé na oblečení a nástup přeci jen kratší čas.  Po "nástupu" bylo rozdělení na získání dalšího dřeva a vody a tyto suroviny se shromažďovali cca do oběda. Po obědě nastalo již bojové rozdělení do družstev a započal samotný výcvik, spočívající ve fungování dvojic a družstev při dobývání území, prohledávání území, získávání určitých věcí z nepřátelských bunkrů apod. Tento výcvik trval do večera, poté byl opět společenský večer, který se notně protáhl, proto v neděli byl budíček stanoven až na desátou hodinu. Avšak v neděli byli všichni vzhůru již před ním, chata byla uklizena, zametena, vytřena, inventář opět zkontrolován a chata odevzdána kolem 13:00. Myslím si, že kluci se přeci jen naučili něco nového a byl to přínosný víkend na stmelení kolektivu. Myslím si, že kluci se přeci jen naučili něco nového a byl to přínosný víkend na stmelení kolektivu.

 komentář :  JERRY     foto :  ŠÉBA