13. 10. 2012   C V I Č E N Í   n a  p ř e z k o u š e n í   II.  2 0 1 2

Zde jsou uvedeny informace týkající se výše uvedené akce.

 

CVIČENÍ NA PŘEZKOUŠENÍ  II.  2012

Dne 13.10.2012 se konal trénink zaměřený hlavně na fyzické testy. Tohoto tréninku se zúčastnilo 6 stálých členů AKP a dva nováčci. Ve 14:00 byl nástup a následně tak byli všichni seznámeni s programem dne, který měl 4 části. Byly z zopakovány základy v sebeobraně plus názorná ukázka a následovalo učení a nadrilování. Po sebeobraně následovala zdravověda probírala se první pomoc a ukazovala se stabilizovaná poloha, vysvětlovala se i masáž srdce, jak se to má a nemá dělat. Pak následovala topografie, vysvětlili jsme si jak se z orientovat v mapě podle kompasu či buzoly. Dále proběhla bojová akce s cílem dobytí strategického bodu nepřítele. Po menším brífingu jsme se rozdělili do tří družstev dvoučlenný průzkum a dvě tříčlenné družstva. Po rozdělení každé družstvo vyfasovalo rf 10 a šlo se na věc. Průzkum vyrazil daleko za nepřátelskou linii a následně vyrazili i dvě bojové skupiny, každá šla ale jinou cestou, aby jsme vzali nepřítele do kleští. Po dosažení opěrných bodů jsme se spojili a odstartovali společný útok na pozorovací stanici nepřítele, která byla za nedlouho dobita a vyhozena do povětří. Po dobití jsme se přesunuli na kótu určenou pro vyzvednutí vrtulníkem. Poté se udělalo pár vítězných fotek a šlo se domů. Softu zdar! ŠÉBA

 

 Tato akce, která proběhla v závěru celého cvičení, byla naplánovaná velice jednoduše. I tak se objevilo mnoho chyb a to hlavně v komunikaci přes radiostanice v systému skupina - skupina. Je potřeba drilovat nejen taktiku a také hlavně tuto již zmíněnou radiokomunikaci. Bez ní nedokážeme fungovat jako tým, který se kdykoliv může rozdělit na mnoho družstev. Jako jedno družstvo se nám již fungovat daří velice slušně. Takže všem do další práce přeji hodně úspěchů a hlavně vytrvalosti, síly a týmového kamarádství. "Jeden za všechny a všichni za jednoho"......... SOKE

 komentář :  ŠÉBA, SOKE     foto :  ŠÉBA