03. 11. 2012   O P E R A C E   V   T Ý L U   N E P Ř Í T E L E

Zde jsou uvedeny informace týkající se výše uvedené akce.

 

OPERACE  V  TÝLU  NEPŘÍTELE

Dne 03.11.2012 byl proveden výsadek na kótě XY v hlubokém týlu nepřítele s jasným, zadaným cílem a to zlikvidovat předsunutou hlídku nepřítele sídlící ve vybudované hlásné věži. Tato předsunutá hlídka ohrožovala velkou přepadovou akci, která byla plánována celý rok a měla zvrátit celou situaci ve vzdálené nejmenované zemi. Výsadek tvořila skupina odstřelovačů (Dejf, Wimky a Křepel) s volacím znakem "smečka 1", další skupina bojově úderná (Tomy, Pavka, Šoust, Mundy) s volacím znakem "smečka 2" a štábní skupina (Soke, Matěj.N, Martin) s volacím znakem "kotec". Níže umístěná mapa nastiňuje průběh celé této výsadkové operace. Jako první vyrazila skupina odstřelovačů s úkolem nepozorovaně zaujmout pozici k pozorování nepřítele a pro podávání informací úderné skupině a později určena pro podporu samotného hlavního útoku a to mířenou střelbou ze zálohy. Druhá úderná skupina vyrazila společně s třetí štábní skupinou. Asi tak v polovičce cesty štábní skupina zaujala pozici a vytvořila mobilní štáb s pozorovatelem. Po přijetí zprávy od odstřelovačů o zaujetí pozice pro pozorování, vyrazila druhá úderná skupina na svoji misi. Po přesunu úderné skupiny na svoji základní pozici před útokem se třetí štábní skupina vydala na cestu a spojila se s údernou skupinou. Nyní bylo vše připraveno na útok. Problémem bylo čerstvě hluboko rozorané pole, které mohlo zhatit připravovaný útok, který musel být proveden bleskově, aby nepřítel nemohl varovat své hlavní síly. Celá spojená skupina štábní a úderná se rychle přesunula pod horizont hlídkové věže. Útok nastal po ohlášení všem zúčastněným. Odstřelovači byli připraveni pro podporu útoku ze zálohy. Útok proběhl rychle i když byl fyzicky velice vyčerpávající, tady bylo vidět, že v úderné skupině musí být velice zdatní jedinci. Pozorovatelna nepřítele byla následně obsazena. Po její likvidaci bylo vše oznámeno radiokomunikací na hlavní štáb. Úderná skupina a štábní skupina se začali stahovat a odstřelovači je kryli do okamžiku, kdy tyto dvě skupiny byly relativně v bezpečí, pak se začali stahovat i odstřelovači. Všechny skupiny se setkaly v základním obraném bodu kdy byla přivolána helikoptéra (volací znak "vážka") a pak se přesunuly až na pozici pro vyzvednutí přivolanou helikoptérou. Byla použita dýmovnice pro lepší lokalizaci jednotky vážkou a pak už následovalo nalodění a odlet. Děkuji všem za zdárně provedenou misi. DĚKUJI SOKE.

 

 komentář :  SOKE     foto :  bohužel není