23. 03. 2013  A K C E   S T A L K E R 

Zde jsou uvedeny informace týkající se výše uvedené akce.

 

A K C E   S T A L K E R

 

 komentář :  ŠOUST, RICHI, SHADE    foto :  RICHI  a místní fotografové

 

 

ŠOUST: První část akce byla trochu zmatečná a mé problémy se po technické stránce jen hrnuli ovšem po chvíli se akce perfektně rozjela. Začínali jsme obranou “ zídky“ kde jsme kryli koryto, kterým museli projít nepřátele aby se dostali k zajatým stalkerům zde jsme drželi pozice, po té došlo k přesunu do nedalekého remízku kde jsme vyčkali na možnost přeběhnout do lesa, kde jsme zaznamenali první ztráty. Po posunutí spawnů jsme jako AKP bránit Koryto z protějšího břehu kde jsme se rozdělili na dvě skupiny 2 členové zůstali v bunkru a 3 šli jako předsunutá jednotka. Předsunutá jednotka byla následně zlikvidována mnohonásobnou přesilou. A obránci bunkru se dali na ústup. Po respawnu jsem ztratil svoji jednotku a nechtěně jsem se ocitl před týmem nepřátel kteří mě neviděli. Schoval jsem se do křoví a čekal dokud nepřejdou po tom jsem ji vpadl do zad a zlikvidoval větší část z nich při čemž jsem sám dostal zásah. Třetí závěrečná část byla kdy jsme měli bránit samotnou “elektrárnu” byli jsme rozmístěni v rojnici v přechodu mezi polem a lesem a čekali na nepřítele, dva členové se odloučili od jednotky aby se dostali do zad nepříteli, a zbytek také dlouho nevydržel na svých pozicích většina nepřátel totiž začala prolamovat spodní obranu. Tehdy jsem se dostal do zad nepříteli a zřejmě mě považovali za spojeneckou jednotku, bohužel zradila mě technika a neměl jsem náhradní baterii při sobě a než jsem se dostal k náhradní byl jsem donucen se vzdát i když jsem se přímo na místě elektrárny snažil schovat s nožem.

RICHI: Akce jse  konala 24.3.2013 u obce Pyšel nedaleko Velkého Meziříčí, pořádaná 115 pěší skupinou. Za AKP jsme se zůčastnili v počtu 4 +1 (Ričí, Shade, Šoust, Šéba + Veronika Šedivá). Akce se odehrávala v duchu černobylu, byli 3 ukoly. Po splnění každého z nich se armády přeskupili a pokračovalo se v konání akce. Úkol č.1: udržet malé opevněné postavení na začátku hrací plochy a zabránit nepříteli aby osvobodila Stalkery. Úkol č.2: Branit předsunutou základnu černobylu s několika menšími  bunkry. Úkol č.3 opět ubránit, ale tentokrát samotný černobyl aby nedošlo k jeho zničení. Co se týče taktiky a spolupráce týmu to se moc posuzovat nedá, většinou jsme byli od sebe a když tak maximálně ve dvojicích nebo v trojicích a ty si myslím že fungovali dobře. Aspon podle toho jak jsme fungovali se Shadem a případně Šébou. Prakticky na tom není co dál hodnotit akce byla malá asi o 60 lidech plus, mínus pár lidí. Podle mého názoru se akce vydařila počasí nám přálo a šlo přece jen o to si fajn zastřílet a to jsme taky dokázali.

SHADE: Datum konání akce 23.3.2013. AKP v počtu 4 osoby (SHADE- VD, ŠOUST, RIČÍ, ŠÉBA) plus jeden externí- V. Šedivá. Akce rozdělena na úkoly respavn mrtvol po 30 min. Následuje popis jednotlivých bodů .
BOD č.1- začátek akce. Družstvo akp vysláno na pozici k zíďce, jejíž lokace nám nebyla jasně dána, jelikož ve shonu nebyly rozdány ani mapy a až do konce hry jsem žádnou nedostal, neměl jsem tušení o okolním terénu atp. Věděli jsme, že nepřítel má za úkol osvobodit jednotku stalkerů, jejíž pozici jsme znali, když jsme na ně narazili hned zezačátku při průzkumu terénu. Jelikož byl očekáván ještě lehký debriefing pro vd a čas na seštelovaní zbraní který se nekonal, muselo se vše odladit za pochodu a na poslední chvíli. Rozhodl jsem se bránit strategickou pozici na vrchu stráně. Nepříteli trvalo než si seřídil vlastní zbraně a pokecal nám přímo pod nosem na cestě (pozn. boužel nedisponujeme dostřelem 100m). Po zahájení bojů se notná většina o nás zasekla na patě stráně. Po cca 15 min lehkých přestřelek AKP ustoupilo do remízku, vše proběhlo vklidu palba na naše přebíhající ze 100m nikoho nevzrušovala.
Na remízku jsme bohužel zamrzli tak 5 až10 min zbytečně, přesun do lesa se měl konat okamžitě. Naštěstí nepřítel nevyužil situaci a přesun proběhl bez větších problémů. Ovšem v lese jsme se pomalu dostávali do kleští stalkerů z lesa a přeběhnuvších jendotek do remízku a z něj směrem k naším pozicím. Ričí spolu se Šedivou zaměstnávali stalkery, ve stejný čas se povedlo Šébovi a mě zlikvidovat skupinu z remízku. Následně se stalkerům povedlo střelit Ričího díky menší chybičce vepředu. Proto jsem se rozhodl pro postup kupředu, bohužel zbytek teamu se zasekl a já prorazil moc do nepřátelských pozic, po 3 zabitých jsem byl zasažen a odcházím na mrtvoliště, kde se již nerespawnuje ale jen se čeká až všichni vymřou a postupuje se k bodu dva.
BOD č.2- Bránit předsunuté bunkry před Černobylem. AKP dostalo za úkol bránit předsunutý bunkr na stráni v lese který tvořilo skalisko s překrytými střílnami atp. Bohužel nasměrováno úplně nesmyslně dolů na jediný mostek přes potok bez toho, aby to nepřítele nutilo tamtudy jít, protože mohl využít postup lesem vyvýšeným terénem na tuto pozici. Proto Šoust, Šedivá a Neznámý vojín byly posláni jako POZOROVATELÉ aby hlídali záda, zatímco já a Ričí jsme zůstali na pozici bunkru, doufaje že nepřátelé mají jasně daný scénář postupu a budou muset jít spodem kde by byly masakrování(nakonec jsme se dozvěděli že něco takového bylo, ale nepřítel se na to jaksi vyprdl)Šéba kvůli seklé kuličce čistil zbran a zůstal v druhém bunkru. Chyba spojení zapříčinila, že první kontakt od předsunuté skupiny byl zároveň poslední- všichni mrtví. Proto jsme se s Ričím rozhodli ustoupit, jelikož se na nás hnalo přes 20 lidí z nekryté strany bunkru. Následovalo asi 15 min hluché místo, kdy jsme opravdu nemohli nikam, jen čekat na naši chvíli. Ta přišla, když jsme na nezkušené hráče spustili palbu (Já, Ričí, Šéba) a spolu stím se přesouvali po odkrytém terénu směrem k velkému balvanu. Zde jsme zaznamenali úspěch likvidací nepřítele v poměrně hojném počtu. Vyčištění křoví jsme provedli obchvatem a spoluprácí s dalším družstvem(není zakresleno) byl jsem zasažen jedním z posledních nepřátel a odcházím na mrtvoliště, kde se již opět nespawnuje a čekáme na další bod.
BOD č 3- Obrana černobylu. AKP jsem rozestavěl podél kraje lesíka s výhledem na pole s remízkem. Hlavní boje se odehrávali vlevo od naší pozice a nevypadalo, že se nepřítel stará o volné pole. Proto jsem s Ričím pouzte ve dvojici ( obával jsem se, že pět lidí by bylo spozorováno a na poli zmasakrováno) oddělil a na pozici nechal zbytek který se měl podle potřeby zapojovat do bojů, což posléze udělali. Já spolu s Ričím jsme se dostali nepříteli do zad a to znamenalo likvidaci pár osob co se nacházeli vzadu, nicméně mi vypověděla službu zbraň a ričí se stáhl, já se vydal na mrtvoliště, ale hra končila již také.
PLUSY A MÍNUSY AKCE-
MÍNUSY-
CHYBĚJÍCÍ MAPA- z pohledu VD katastrofa, nemožnost předvídat terén a řídit se dle toho takticky
NULOVÁ KOMUNIKACE S POŘADATELI AKCE PŘES VYSÍLAČKY- nemožnost se spojit získat informace o poloze vlastní armády, po většinu hry jsem jen matně tušil kde jsou naši
ZE ZAČÁTKU ZMATEK A VŠE NA RYCHLO
NEPŘÍTEL- zdálo se mi, že někteří z nepřátel jaksi nepochopili pojem mrtvoliště a postávali kde byly trefeni a oživovali se v dané časy za prvním bukem- tak se pak nedivte když se střílí mrtvoly stojící uprostřed živých a hrajících.
REFLEXNÍ VESTY- myslel jsem že jsou již standardem i u víkendových střelců, asi ne.
MÁ MRTVÁ PMR- mohl jsem pouze vysílat příjem na nule, proto jsem využíval komunikaci přes vysílačku minimálně
UMÍSTĚNÍ BUNKRU- šílenost
PLUSY-
AKP JAKO TEAM- Hodnotím známkou 2/3 , což se dá hodnotit jako plus vzhledem k počtu lidí a stím, že se pracovalo s jedním externistou
SPOLUPRÁCE VE DVOJICI- jako největší plus této akce hodnotím napadání a obcházení ve dvojici SHADE-RIČÍ
CELKOVĚ POVEDENÁ AKCE- díky terénu i poěrně fyzicky náročná
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TŘEBA ZLEPŠIT
1) RADIOKOMUNIKACI- sem tam to ještě těžce pokulhává
2) POHYB V TEAMU A TÝMOVÁ SEHRANOST
3) RYCHLOST- souvisí s předchozím bodem, postup se bez rozkazu nesmí zastavit a když se zastaví je nutné hlásit
4) ROZTRHNUTÍ TEAMU- po smrti 2 lidí a následně asi po 15 min jsem velel- postřílej co můžeš a umři- přes pujčenou pmr následně i po staru řevem- neslyšeli? Spojení? Ignorace rozkazu? Ještě, že se už nerespawnovalo, setkali jsme se až následně na mrtvolišti- proto na toto POZOR