04. 08. 2013   D Ě T S K Ý   T Á B O R   R O H O Z N Á

Zde jsou uvedeny informace týkající se výše uvedené akce.

 

T Á B O R   R O H O Z N Á   2 0 1 3

Neděle: Nedělní ráno bylo mrzuté. Počasí stálo za prd, byla bouřka a chcalo jak z konve a už se zdálo že budem muset akci odvolat. Naštěstí se vyjasnilo, a tak jsme informovali zbytek družstva o situaci v táboře a postup kam mají přijet atd,.. Kolem 11 hodiny přijel zbytek lidí a nastala domluva s vedoucím jak přepad proběhne. Kolem 12 jsme vyrazili směrem k táboru a připravili se na pozicích předem určených. Zklamala nás však komunikace, a tak byl přepad z menší části improvizován. Po přepadu jsme se představili jako tým a seznámili jsme děti s programem. Šli jsme si připravit 4 stanoviště (Radiokomunikace, střelnice, sebeobrana a zdravověda) a po jejich poledním klidu jsme tam začali přednášet a předvádět. Ohlas na nás byl dobrý, vedoucí spokojení a za mě se mi akce také líbila.

 komentář :  WIMKY    foto :