02.08. 2014   R O H O Z N Á   2 0 1 4

Zde jsou uvedeny informace týkající se výše uvedené akce.

 

R O H O Z N Á    2 0 1 4

Dne 02.08.2014 jsme již druhým rokem byli pozváni na tábor v Rohozné, abychom zde předvedli něco málo z výcviku AKP. Hned na úvod jsme předvedli malý přepad, kde jsme vtrhli do plné jídelny, spacifikovali jsme jednoho z vedoucích, kterého jsme následně odvedli za současného krytí ostatních z jednotky. Dále pak jsme se skryli každý na jiné místo v lese a děti měli za úkol nás najít a přivést k vedoucím - získali za to body do celotáborové soutěže. Po skončení tzv. hledačky jsme zřídili tři stanoviště. První bylo zaměřeno na výstroj a výzbroj a děti se mohli dozvědět vše o této záležitost a mohli se z blízka podívat na naše vybavení.Na druhým stanovišti jsme předvedli něco málo z boje muže proti muži a na třetím byla zřízena malá střelnice kde si děti mohli zastřílet z airsoftových zbraní. Podle mého dojmu se to velice vydařilo a děti jak pevně doufám byli spokojené.

 komentář :  SOKE    foto : RICHI