15.10.2016   OPERACE GROZNY

Zde jsou uvedeny informace týkající se výše uvedené akce.

 

OPERACE GROZNY

Team Smečka 1 (Sigma) - skupina byla vysazená blízko obydlené oblasti. Po zorientování a kontrole okolí jsme navázali radiové spojení. Po obdržení doplňujících rozkazů s upřesněnou lokací nepřítele, jsme se pomalu přesouvali taktickým pochodem podél vnitřní hrany lesa až k dané oblasti. Cestou jsme narazili na pár překážek. Terén byl velmi náročný, v místním podnebí a ročním období se část lesa ve které jsme se pohybovali kompletně proměnila v bažinu. Taktéž došlo i ke střetu s nepřátelskou hlídkou. Po příchodu do dané oblasti, kde se nacházeli po prozkoumání tři opevněné nepřátelské budovy, jsme vybudovali naše zázemí a navázali jsme spojení s teamem Smečka 2, který měl rozkaz zaútočit na nepřátelskou základnu z druhé strany. Celá akce se dala do pohybu. Zaútočili jsme na budovy z naší pozice po levé straně která pro Nás byla nejvýhodnější. Nepřítel bohužel slabé místo vycítil a došlo ke střetu. Byli jsme zatlačeni do výchozí pozice, využili jsme příležitosti absence obrany nepřítele na pravé straně a velkým obloukem jsme tímto sektorem proklouzli. Zde jsme se postupnými dvouřadými přískoky a krycí palbou dostali až k jedné z budov, kde jsme se spojili se skupinou č.2. Bohužel se to neobešlo beze ztrát. Budovu se podařilo obsadit a následovalo pár útoků na zbylé dvě. Nicméně čas neúprosně běžel a došlo k prozrazení utajení. Mise se ukončila jako neúspěšná.

Shrnutí: Výsadek dvou skupin zelených, taktický přesun za pomoci komunikace se štábem po souřadnicích, útok na komplex budov a obsazení vlajky, udržení vlajky před znovu obsazením nepřátelského (červeného) družstva. Detailní pohled na akci: Dne 15.10.2016 proběhla ku příležitosti 10. výročí fungování týmu AKP akce s názvem Operace Grozny. Začátek byl chvilku před 10 hodinou ranní na okraji vesnice Popice, kde začínala jedna část armády zelených. Pod vedením Hagena, se tým, se členy Tomáš (pointman), Bárt (medik), Pavka (radista) a Hoňas (zadák), vydal na cestu. Taktickým přesunem jsme se pohybovali po bodech, které mám hlásil štáb (Wimky). Když jsme dorazili na dohled první budovy cílového komplexu, proběhl první střet s červenou armádou. Během přestřelky padl Hagen a Pavka. Naštěstí medik Bárt měl stále dva obvazy, takže nás „ošetřil“ a mohli jsme rychle postavit respawn. Poté začal útok na samostatný komplex. Pomocí rádia jsme se spojili se Smečkou 2 (my jsme byli Smečka 1) a zahájili útok ze dvou stran (Smečka 1 z jihu a Smečka 2 ze severu). Útok číslo 1 se nezdařil a cca 60 metrů od první budovy nás nepřítel vystřílel. Následoval návrat na respawn a další útok. Při útoku č.2 vedeného z jihovýchodu/východu se nám podařilo dostat se k budově ubykací a spojit se se Smečkou 2. Bohužel ale 4 členy Smečky 1 opět vyřadili a tak se vrátili na respawn. 3. útok byl veden od příjezdové cesty severozápadu/západu. Zde jsme se dostali až k hlavní budově, ale přes silnou obranu a kulometnému hnízdu na střeše se nám nepodařilo dostat se dovnitř a zajistit vlajku. Po úvodní akci nás čekalo ještě pár přestřelek mezi červenou a zelenou armádou. Mezi úvodní akcí a dalšími přestřelkami jsme byli příjemně překvapení dortem ve tvaru znaku AKP. Rekapitulace: Akce byla super, dort výborný a nepřítel houževnatý. Chtěl bych poděkovat svým spolubojovníkům ze Smečky 1 a Smečky 2. Štábu (Wimkymu) za výborně připravenou akci a dobrou radiokomunikací, klukům z AKP a ze 115. Pěší skupiny za dobrou obranu. Takže softu zdar a ať se za 10 let opět slezem na podobné akci. Pavka

 komentář :  HAGEN,PAVKA    foto : WIMKY