17.4.2016   TRÉNINK DOUBRAVKA

Zde jsou uvedeny informace týkající se výše uvedené akce.

 

TRÉNINK DOUBRAVKA

Dne 17.4.2016 se konal trénink v okolí řeky Doubravky. Sraz byl nedaleko vesnice Bílek v 7:30 ráno. Sešli jsme se zde v krásném počtu na jedno družstvo a to v 5ti lidech. Chvíli po srazu následovalo rozdělení funkcí a hned poté se vyrazilo už taktickým pochodem do zdejšího lesa. Drželi jsme se toku řeky a zdolávali zdejší velké kopce a skály, jak jen nejlépe jsme mohli. Po trase jsme si udělali pár fiktivních kontaktů, abychom procvičili postup družstva při napadení a dokonce jsme i měli možnost nacvičit ošetření raněného, jelikož známá firma "Wimky" dělal zase postřeleného. Zhruba do hodiny jsme dorazili na cílové místo, kde jsme již dříve několikrát úspěšně slaňovali, takže to pro nás bylo relativně známé okolí. Zde jsme si projeli výbavu našeho zdravontického batohu, řekli si co k čemu a jak a dali si krátkou přestávku na pobrání sil. Následovala totiž série několika her, kdy dva náhodně vybraní členové měli za úkol bránit výšinu a zbylí tři měli zase za úkol ji dobýt. Po několika velice ukrutných bitvách jsme se rozhodli pomalu vyrazit k místu, kde jsme nechali auta a trénink tím ukončit.

 komentář :  WIMKY    foto : --------