20.2.2016   TRÉNINK TOPOGRAFIE

Zde jsou uvedeny informace týkající se výše uvedené akce.

 

TRÉNINK TOPOGRAFIE

Dne 20.2.2016 se konal trénink se zaměřením na topografii a orientaci v terénu pomocí buzoly či kompasu. Všichni jsme pod velením Frenkýho a Shadeho čerpali nové informace a následně jsme nasbírané poznatky zkoušeli v terénu. Jak se ukázalo, tak né každý si pamatoval například určení azimutu, přenesení azimutu z prostoru na mapu a další celkem základní dovednosti. Tímto bych chtěl našim velícím poděkovat za oprášení našich dovedností a znalostí!

 komentář :  WIMKY    foto : WIMKY