25.3.2017   AKCE ROKLINKA

Zde jsou uvedeny informace týkající se výše uvedené akce.

akce Roklinka

Dne 25.3.-26.3.2017 proběhla akce Roklinka. Zúčastnilo si jí celkem 6 členů AKP + 1 fotograf. Účastníci: Hagen, Pavka, Frenky, Hoňas, Šuky, Lupen + Marek Slavík (fotograf). Na místo výsadku (vstup do lesa za vesnicí Bílek) jsme se dopravili auty a celá akce začala před 16:00. Taktickým postupem jsme procházeli údolí Doubravky. Terén byl místy obtížný, takže se šlo pomalu. Cestou jsme narazili i na pár civilistů, kteří se procházeli na druhém břehu řeky. Po příchodu na místo určené k přenocování jsme rozložili tábor, nadělalo se dřevo, Hagen ukázal pár dobrých poznatků k přežití v přírodě a poté začala volná zábava. Přes noc jsme se všichni vystřídali na hlídce. Ráno o půl 8 byl odchod zpět k autům, cestou jsme se zastavili u jedné skály, kde byl naplánován kurz slaňování. Po tomto kurzu jsme pokračovali dál k autům. Celou akci hodnotím kladně a doufám, že něco podobného opět zopakujeme i ve větším počtu.

 komentář :   PAVKA    foto : MÁRA