O   N A Š E M   T Ý M U

Zde naleznete základní informace týkající se našeho týmu.

Náš tým vznikl na konci roku 2006. Když se pár nadšenců dalo dohromady a dohodli se na uskutečnění projektu „AIRSOFT KLUB POLNÁ“. S velkým elánem, ale dost chatrnou výstrojí a výzbrojí se začal budovat základ kořenů budoucího bojového, airsoftového  týmu. První základní pravidla byla stanovena 1.2.2007, která určovala přijímací testy (IQ test, znalost pravopisu, fyzická zdatnost) a zkoušky na poddůstojnické a důstojnické posty. Samozřejmostí bylo složení základního členského slibu v kterém se každý člen zavázal dodržovat bezpečnost (ochranné pomůcky-brýle, míření mimo hlavu atd.) na kterou je kladen největší důraz a základní kodex chování fair play.

Věk pro členství nebyl stanoven, jen doporučen – od 15 do 100 let. Adepti mladší 18 let musí doložit souhlas rodičů s jejich členstvím v týmu. Systém velení a fungování týmu je postaven na polovojenském seskupení. Na závěr by bylo dobré zdůraznit, že se jedná o tým s cílem zatrénovat si a pořádně se vyblbnout. Nejde o vážnost a dokonce ani o nějakou nekalou organizaci. Je plno hodnotnější, když se dnešní mládež věnuje něčemu co je zocelí a co v nich vypěstuje disciplínu, sebeúctu a úctu k ostatním vůbec. Nehledě na pěstování fyzické kondice, a zdokonalování se ve všech směrech. Upozorňuji všechny příchozí na to, že členství v týmu nikoho ničím nezavazuje, snažíme se jen dát dohromady základní tým nadšenců, na kterých bude postaveno fungování airsoft klubu Polná tzv. tvrdé jádro týmu. Bez těchto nadšenců bohužel nemůže nic, moc dlouho fungovat. Rádi bychom, aby každý věděl, že účast na akcích je dobrovolná. Stabilní a pravidelné tréninky jsou každé dva týdny – informace o tréninku se předávájí přes facebook, sms, e-maily,... Organizátorem akce se může stát každý, kdo má o to zájem. Stačí jen určit zaměření, termín konání akce a místo konání akce a pak jen dát vědět týmu.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA AIRSOFT KLUBU POLNÁ – ANEB TÝMOVÉ DESATERO

Z á k l a d n í    p r a v i d l a    t ý m u