Z Á K L A D N Í    P R A V I D L A    T Ý M U

Zde naleznete informace týkající se dodržování základních pravidel našeho týmu.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA AIRSOFT KLUBU POLNÁ ANEB TÝMOVÉ DESATERO

1 Organizátor akce/tréninku si vyhrazuje právo vyloučit z probíhající akce toho, kdo PORUŠÍ následující pravidla, či pokud napadne jakéhokoli jiného člena tréninku fyzicky nebo slovně. A to BEZ rozdílu věku apod.!!!
2

Každý hráč pod 18 let dodá PŘED aktivní účastí na akci/tréninku povolení od rodičů, kteří jsou poučeni o základních zákonech, kterých se dotýká hra airsoftu:                                                                                                             Dle zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu §15 odst.(3): Střelba ze zbraně uvedené v §7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v §7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život či zdraví osoby. (Střelba je povolena pouze v jasně vyznačeném hracím prostoru, zabezpečeném tak, aby vystřelené projektily nemohly ohrozit okolí...).

3

Každý účastník akce/tréninku vlastní ochranné brýle (nejlépe balistická odolnost), reflexní vestu, pevnou NADKOTNÍKOVOU obuv (nejlépe kanady), doporučen též obličejový štít/maska (ochrana zubů).

4

Každý účastník akce/tréninku je seznámen s těmito zákony:                       Dle zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích §21 odst. 1 písm. i) nošení stejnokroje příslušníků ozbrojených sil či sborů, - tzn. ZÁKAZ viditelně nosit na veřejnosti identifikační znaky (hodnosti, vyznamenání, označení příslušnosti k určitému útvaru).                                                                      Dle zákona č.119/2002 Sb. o zbraních a střelivu §15 odst.(5) písm. a) držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit viditelně – tzn. může zbraň přenášet pouze skrytě (zabalenou, v pouzdře atd).

5

Každý účastník  a člen AKP obzvláště nosí ochranné brýle nasazené po celou dobu akce/tréninku, a to i na mrtvolišti. Porušení tohoto pravidla je pouze na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ a je důvodem k vykázání z akce/tréninku (výjimka tohoto pravidla je při trénování taktiky, pořadového cvičení, kdy zbraně nejsou nabité a nedochází ke střelbě a to pouze jen na povel velícího).

6

Zákaz zúčastnění se akce/tréninku pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy)                                                                                                                Dle zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu §15 odst. 5 písmeno b)

7

Každý kdo vlastní upgradovanou zbraň si je vědom následků, pokud nepřizpůsobí upgradu vzdálenost střelby  (např M150 NESTŘÍLÍME  na 10m, že?).

8

Zákaz používání pyrotechnických zbraní a dýmovnic, pokud není uvedeno jinak (výjimka pro plynové granáty, nástrahy apod., plněné CO2, popř. plyny určenými pro AS).

9

Každý účastník přiznává zásahy, pokud bude nepřiznávač z řad AKP bude mu „DŮRAZNĚ“ vysvětleno aby přiznával (hrozí vyloučení), pokud je mimo AKP, bude umístěn na BLACK list a nebude mu umožněn vstup na další akce!!!

10

Velitel má vždycky pravdu - co se týče akce nebo tréninku (pokud se chceš hádat, zkus si odvelet některou akci sám).