T A K T I C K Á   P O S U N K O V Á   Ř E Č

Zde naleznete systém taktické posunkové řeči, kterou musí zvládnout každý člen.